Pertandingan NILAM Peringkat Daerah

...

Literasi Maklumat

Program PSS

Tuesday, 5 August 2014KERTAS KERJA PROGRAM 20 MINIT MEMBACA BERSAMA
PROGRAM GALAKAN MEMBACA
KERTAS KERJA PROGRAM 20 MINIT MEMBACA BERSAMA
PERINGKAT SEKOLAH


1. Nama Program  :
   
”20 MINIT MEMBACA BERSAMA”


2.  Latar belakang program
     Program 5 minit Membaca Bersama termasuk dalam ProgramGerakan Tabiat membaca. Ia merupakan salah satu aktiviti utama Kementeri Pelajaran Malaysia yang diurus setiakan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan. Program ini bertujuan membina tabiat membaca dalam kalangan murid sekolah dan pembelajaran sepanjang hayat. Program dan aktiviti gerakan tabiat membaca akan dilaksanakan sepanjang masa.

3.  Tema :
 
”MEMBACA MENJANA PEMIKIRAN SEMUA”
4.   Matlamat
 Memupuk minat membaca dan cintakan buku dikalangan murid-murid.

5.  Objektif  Penganjur
5.1             Meningkatkan minat membaca di kalangan warga SJK(T) KERUH terutama murid-murid.

5.2             Beri pendedahan kepada warga SJK(T) KERUH mengenai adanya Program 20 minit Membaca  Bersama.

5.3              Memberi peluang kepada terutama murid untuk menjalankan  aktiviti-aktiviti berkaitan dengan perbukuan.

5.4              Memberi peluang kepada murid untuk mengenali penulis-penulis buku tersohor
 dan menjadikan  penulis tersebut sebagai model

6.Kumpulan Sasara

Seluruh warga SJK(T) KERUH terutama murid-murid SJK (T) KERUH.

     
 7.  Perlaksanaan

     7.1 Masa                    – 7.10 pagi hingga 7.30 pagi
     7.2 Tempat                – Tapak Perhimpunan
     7.3 Jangka masa        – 4 hari seminggu sepanjang tahun
     7.4 Aktiviti                – membaca bersama rakan-rakan selama 20 minit setiap hari 
                                           Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat.
   
 8. Tarikh perlaksanaan

 Januari hingga November


9.Strategi perlaksanaan

1.      Bina kertas kerja
2.      Perbincangan dalam Mesyuarat Guru.
3.      Perbincangan bersama pengerusi panitia BM, BT, PSS dan AJK
4.      Perlaksanaan program
5.      ”Post Mortem” dan Penyediaan laporan
6.      Hantar laporan ke pejabat.
    

10.  Anggaran Kos
           -tiada-


11. Ahli Jawatankuasa Program –Rujuk lampiran


12. Pelan Tindakan/Jadual Kerja :

  
BIL
HARI
GURU BERTUGAS
1
ISNIN
SEMUA GURU BM
2
SELASA
SEMUA GURU BI
3
RABU
SEMUA GURU BT
4
KHAMIS
SEMUA GURU BM
5
JUMAAT
SEMUA GURU BI/ BT

JADUAL BACAAN PAGI
”20 MINIT MEMBACA BERSAMA”

    TEMPAT       : TAPAK PERHIMPUNAN
  
         MASA            : 7.10 PAGI – 7.30 PAGI


BIL
HARI
GURU BERTUGAS
1
ISNIN
SEMUA GURU BM
2
SELASA
SEMUA GURU BI
3
RABU
SEMUA GURU BT
4
KHAMIS
SEMUA GURU BM
5
JUMAAT
SEMUA GURU BI/ BT
    

BACAAN PAGI
7.00 – 7.30 PAGI
TAPAK PERHIMPUNAN
TAHUN 1 – TAHUN 5
                                          
HARI
BACAAN
ISNIN
BAHASA MALAYSIA
SELASA
BAHASA INGGERIS
KHAMIS
BAHASA TAMIL

* DIMINTA SEMUA GURU MATA PELAJARAN BERKENAAN MENYEDIAKAN BAHAN BACAAN UNTUK  MURID .
* SEMUA GURU WAJIB MENYERTAI PROGRAM BACAAN PAGI YANG DIADAKAN DI TAPAK PERHIMPUNAN KECUALI GURU YANG TERLIBAT DALAM PROGRAM PAGI TAHUN 6 DAN GURU BERTUGAS MINGGUAN.  


Friday, 24 February 2012

Muat Turun Bahan-Bahan Pusat Sumber Sekolah
BILPERKARA
MUAT TURUN
1 Borang Permohonan Guru Bestari
2 Profil Diri dan Sekolah (Word)
3 Pekeliling waktu bertugas guru media (PDF)
4 Borang Permohonan Menjadi Guru Media
5 Penggredan Kendiri Pusat Sumber Sekolah
6 Borang NILAM Terbaru (Database Excel) 1
7Divider Fail Nilam Sekolah  (word)
8Analisis Pembacaan Kelas (word)
9Carta Gant (word)
10Kad REKOD BACAAN (RP ) (word)
11Laporan Status Kelas (word)
12Senarai Semak Guru NILAM (word)
13Graf J & RP Status NILAM Sekolah (excel)
14Status Tahunan Jauhari - Bulanan (excel)
15Status Tahunan Jauhari & RP (excel)
16Kursus NLAM KK JUL 2008 (p.point)
17NILAM-kriteria calon nilam SR (p.point)
18Tahap Rakan Pembaca 2 (p.point)
19Contoh Rekod Penggunaan Pusat Akses Sekolah (PDF)
20Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media (PDF)
21Senarai Tugas Guru Penyelaras Bestari (PDF)
2225 ideas to MOTIVATE young readers (word)
23Kriteria pemilihan karya agung (word)
24Merancang Aktiviti Membaca (word)
25Nilai Dokumen (word)
26Pengurusan P. NILAM1 (word)
27PROGRAM BACAAN NILAM (word)
28SIJIL NILAM (word)
29Nilam Rakan Pembaca (ppt)
30Taklimat NLAM V2(ppt)
31Analisis Pembacaan Bulanan Kelas (Word)
32CARTA GANT (Word)
33Graf Tahap Jauhari dan RP (excel)
34Senarai Semak Urus P. NILAM (Word)
35Status Tahunan Jauhari & RP (Excel)
36Lampiran NILAM3A (Word)
37Taklimat NLAM  V2 (ppt)
38Analisis Pembacaan Kelas (Word)
39Carta GANT (Word)
40Senarai Semak Urus P. NILAM (Word)
41Graf Tahap Jauhari dan RP (Excel)
42Status Tahunan Jauhari & RP (Excel)
43Lampiran NILAM3A 
44Dewey Decimal Classification System
45Rujukan Pengkelasan Perpuluhan DEWI (DDC)
46Panduan Pengkelasan DDC
47Cara Memproses Glob
48Cara Memproses Kaset Audio
49Cara Memproses Peta
50Cara Memproses Transparensi
51Carta Organisasi Induk PSS (SR) (PowerPoint)
52Carta Organisasi Kerja PSS (SR) (PowerPoint)
53Carta Organisasi Induk PSS (SM) (PowerPoint)
54Carta Organisasi Kerja PSS (SM) (PowerPoint)
55Contoh Failkuasa Sekolah
56Fail Kuasa Ikut Bab
57Fail Kuasa (Kandungan)
58Fail Kuasa Lampiran A
59Fail Kuasa Lampiran B
60Pengendalian Bahan RP Off Air 2
61Strategi Penggunaan TVP
62BIDANG TUGAS AJK PENGAWAS PSS
63BIDANG TUGAS GPM  - PENYELARAS PSS
64SENARAI TUGAS JK GURU UNIT MEDIA
65SENARAI TUGAS JK GURU UNIT PERPUSTAKAAN
66SENARAI TUGAS JK INDUK PSS
67SENARAI TUGAS JK KERJA PSS
68SENARAI TUGAS KERANI PSS
69SENARAI TUGAS PANITIA MATAPELAJARAN
70SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER
71SENARAI TUGAS SETIAUSAHA PSS
72Copy Cataloging
73KATALOG(NOTA Peraturan)
74KATALOG (PowerPoint)
75Panduan PSS Cemerlang
76Badan Pengawas
77Contoh Fail Meja
78Contoh Rekod PSS
79Jadikan Buku
80Jenis-jenis  Fail PSS
81Jenis-jenis Rekod
82Pameran Sejarah
83Pilih Buang
84Arah Pusat Sumber Sekolah
85Bantuan Parkapita Pusat Sumber Sekolah
86Cara Buka Buku
87Carta Alir Proses Teknik
88Carta Aliran Apabila Menerima Bahan
89Contoh Slip Kerja
90Fail dan Rekod
91Hapuskira
92Sudut di Pusat Sumber Sekolah
93Mutiara Kata
94Aktiviti Pusat Sumber Sekolah
95Carta Aliran Proses Buku & Bahan Bukan Buku
96Fail Kuasa
97Fail Meja
98Katalog
99Pengkelasan
100Konsep & Pengurusan Pusat Sumber Sekolah
101Pelupusan Barang-Barang Awam
102Perolehan Pusat Sumber Sekolah
103Proses Teknik
104Sistem Fail Pusat Sumber Sekolah